Công văn số 430/ĐHTN của Đại học Thái Nguyên về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2017

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên nhận được Công văn số 430/ĐHTN của Đại học Thái Nguyên về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2017. Căn cứ vào Công văn trên,nhà trường đề nghị các đơn vị tiến hành đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia và cấp Bộ thực hiện từ năm 2017, như sau:

1Đề xuất nhiệm vụ KH&CN câp Quốc gia sử dụng NSNN theo các biểu mẫu quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ (được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ: http://www.most.gov.vn/).

- Đối với nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN theo nghị định thư: Hồ sơ đề xuất đặt hàng cần căn cứ vào Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN ngày 30/5/2015 về quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN theo nghị định thư.

 

2. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp bộ năm 2017, bao gồm:

    (1) Dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ (theo mẫu 1 Phụ lục I kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

     (2) Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu (theo mẫu 1 Phụ lục III kèm theo).

    (3) Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ (theo mẫu 1 Phụ lục I kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý chương trình KH&CN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

     (4) Nhiệm vụ quỹ gen (theo Khung nhiệm vụ quỹ gen đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt).

 

Đơn vị gửi đề xuất về Phòng KHCN&HTQT và email qlkh.tuaf@gmail.com trước 15h ngày 7/4/2016.

Download file đính kèm :

Công văn hướng dẫn kế hoạch 2017

Phụ lục hướng dẫn KH 2017

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
VĂN BẢN MỚI NHẤT

Lượt truy cập: 154950

Đang online: 1

Ngày hôm qua: 221

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ


Lễ công bố thành lập Viện
thử nghiệm